NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

27.09.2017. ??roda

Ostatni dzie?? obozu Euroweek up??yn??? nam r??wnie intensywnie jak poprzednie.
Po rozgrzewce i ??niadaniu klasy 4 uda??y si? na wycieczk? do Bystrzycy K??odzkiej. Dzieci zwiedzi??y urocze miasto i Muzeum Zapa??ek oraz mog??y podziwia? panoram? miasteczka z wie??y widokowej. W tym samym czasie klasy starsze po kr??tkich zakupach kontynuowa??y przygod? z j?zykiem angielskim. Korzystaj?c ze s??onecznej pogody, po obiedzie, cz???? dzieci mia??a okazj? pogra? w siatk??wk? i ??ledzia. P????nym popo??udniem zacz???y si? przygotowania do Mission Impossible, kt??ra wieczorem okaza??a si? jednak Possible. Dzie?? zako??czyli??my rozdaniem dyplom??w, a uczestnicy mieli mo??liwo??? podzieli? si? wra??eniami, porozmawia? i po??egna? si? z wolontariuszami.

I na tym ko??czymy nasze relacje?? Idziemy na dyskotek? ?. ~Tomasz WaryanPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE