NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy uczni??w klas III - V do udzia??u w Og??lnopolskim Konkursie J?zyka Angielskiego FOX
pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiello??skiego w Krakowie
oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wp??ata 9 z??, ewentualny zakup zbiorowy ksi???eczki do konkursu w kwocie 14 z?? oraz wype??niona zgoda rodzica/opiekuna na konkurs. Zg??oszenia przyjmuje p. Marta Wojtas do 15.01.2018 r.

Konkurs odb?dzie si? 27 lutego 2018 r.

Wi?cej informacji o konkursie jest dost?pnych na stronie: https://fox.bielsko.pl/
Serdecznie zapraszamy do udzia??u! ~Marta Wojtas i Sylwia BarskaPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE